رهن و اجاره املاک در اهواز

خیابان پرستو سه خوابه / طبقه اول

کد ملک ۳۴۱ بازسازی شده

خیابان میترا سه خوابه

کد ملک ۴۵۹ امکانات کامل جهت مسکونی یا اداری اجاره داده می‌شود

خیابان حجت طبقه دوم

کد ملک ۴۶۵ قابل تبدیل به رهن ۵۰ میلیون و اجاراه ماهیانه ۶۰۰ هزار تومان

خیابان قیصر امین پور ۸

کد ملک ۳۱۸

خیابان فرشید 1

کد ملک ۳۳۹ قدیمی ساز امکانات معمولی

خیابان چقاخوری طبقه اول

کد ملک ۳۴۰

خیابان بندر طبقه چهارم

کداگهی ۳۴۲ نوساز

خیابان قیصر امین پور ۳ طبقه اول

کد ملک ۳۴۴

خیابان قیصر امین پور ۸ طبقه اول

کد ملک ۳۴۶

خیابان پرستو طبقه سوم

کد ملک ۳۵۰ نوساز

خیابان خاقانی 4 طبقه همکف

کد ملک ۴۶۰ جهت دفترکار یا انباری اجاره داده می‌شود

خیابان بندر طبقه چهارم

کد ملک ۴۶۳ نوساز فول امکانات قابل تبدیل به 50 میلیون رهن با اجاره ماهیانه 1.300.000

خیابان فردوسی طبقه سوم

کد ملک ۳۱۷

خیابان قیصر امین پور ۵ طبقه پنجم

کد ملک ۳۲۱

خیابان خاقانی 4 طبقه همکف

کد ملک ۳۲۸