رهن و اجاره آپارتمان در همدان

هننوداتودر یک خوابه
خیابان 18متری کمال دو خوابه / طبقه دوم
نبش ۱۲ متری روحانی سه خوابه / طبقه اول
خیابان پاسداران خیابان زمانی یک خوابه / طبقه همکف
خیابان ۱۸ متری روحانی سه خوابه

هال و پذیرایی: اتاق ها: آشپزخانه: توالت و حمام: روشنایی: انباری: زیر زمین: کف زمین: دیوارهای داخلی : پارک...

کوچه توحید یک خوابه / طبقه سوم

هال و پذیرایی: اتاق ها: آشپزخانه: توالت و حمام: روشنایی: انباری: زیر زمین: کف زمین: دیوارهای داخلی : پارک...

خیابان جهاد یک خوابه / طبقه دوم

هال و پذیرایی: اتاق ها: آشپزخانه: توالت و حمام: روشنایی: انباری: زیر زمین: کف زمین: دیوارهای داخلی : پارک...

میدان دانشگاه دو خوابه / طبقه سوم

هال و پذیرایی: اتاق ها: آشپزخانه: توالت و حمام: روشنایی: انباری: زیر زمین: کف زمین: دیوارهای داخلی : پارک...

بلوار بعثت دو خوابه / طبقه سوم

هال و پذیرایی: اتاق ها: آشپزخانه: توالت و حمام: روشنایی: انباری: زیر زمین: کف زمین: دیوارهای داخلی : پارک...

خیابان نظام دو خوابه / طبقه اول
کوچه سلامت دو خوابه / طبقه سوم
خیابان سعیدیه دو خوابه / طبقه ششم
دو خوابه / طبقه اول
کوچه یاس دو خوابه / طبقه دوم
خیابان پیروزی دو خوابه / طبقه اول