رهن و اجاره آپارتمان در ساری

میدان سلمان فارسی طبقه چهارم
طبقه سوم
خیابان سلمان فارسی
خیابان سلمان فارسی طبقه سوم

قبل میدان اول صفر نمای لوکس

دو خوابه / طبقه چهارم
دو خوابه / طبقه اول

10 واحدی حدود 9 سال ساخت شوفاژ

کوچه متقی طبقه دوم
سه خوابه / طبقه سوم

بدون آسانسور

دو خوابه / طبقه چهارم

صفر ۸ واحدی تحویل یک ماه دیگر

خیابان پیوندی سه خوابه / طبقه سوم

کل اتاق و سالن کاغذ دیواری

دو خوابه / طبقه سوم

نما : سنگ جهت ملک : جنوبی

کد348

دو خوابه / طبقه سوم

نما : سنگ جهت ملک : جنوبی کد 1096

طبقه سوم

نما : سنگ سند جهت ملک : جنوبی کد 1096

سه خوابه / طبقه دوم

نما : سنگ جهت ملک : شمالی کد 354