رهن و اجاره آپارتمان در اهواز

خیابان پرستو سه خوابه / طبقه اول

کد ملک ۳۴۱ بازسازی شده

خیابان حجت طبقه دوم

کد ملک ۴۶۵ قابل تبدیل به رهن ۵۰ میلیون و اجاراه ماهیانه ۶۰۰ هزار تومان

خیابان چقاخوری طبقه اول

کد ملک ۳۴۰

خیابان بندر طبقه چهارم

کداگهی ۳۴۲ نوساز

خیابان قیصر امین پور ۳ طبقه اول

کد ملک ۳۴۴

خیابان قیصر امین پور ۸ طبقه اول

کد ملک ۳۴۶

خیابان پرستو طبقه سوم

کد ملک ۳۵۰ نوساز

خیابان بندر طبقه چهارم

کد ملک ۴۶۳ نوساز فول امکانات قابل تبدیل به 50 میلیون رهن با اجاره ماهیانه 1.300.000

خیابان فردوسی طبقه سوم

کد ملک ۳۱۷

خیابان قیصر امین پور ۵ طبقه پنجم

کد ملک ۳۲۱

خیابان خاقانی 4 طبقه همکف

کد ملک ۳۲۸

خیابان فرشید 1

کد ملک ۳۳۲

خیابان پرستو چهار خوابه / طبقه چهارم

کد ملک ۳۳۳