رهن و اجاره آپارتمان در اصفهان

بلوار غدیر دو خوابه / طبقه دوم

کد ملک 4818 مجتمع 9 واحدی

بلوار غدیر خیابان فارابی 3 سه خوابه / طبقه دوم

کد ملک : 4893

دو خوابه / طبقه اول

داخل بافت نیست مشاور املاک اصفهان : 09130001141

خیابان پردیس دو خوابه / طبقه دوم

کد ملک : 4929

بلوار غدیر یک خوابه / طبقه پنجم

کد ملک : 4921

خیابان گلستان سه خوابه / طبقه دوم
چهار راه هسا دو خوابه / طبقه سوم

کف سرامیک

خیابان آزادی دو خوابه / طبقه اول

کاغذ دیواری

خیابان رباط اول دو خوابه / طبقه اول

کاغذ دیواری

خیابان عارف سه خوابه / طبقه اول

کاغذ دیواری جهت جنوبی

خیابان کاوه سه خوابه / طبقه سوم

دونبش آشپزخانه

خیابان رباط3 سه خوابه / طبقه دوم

کاغذ دیواری

بلوار کاوه

جهت برقراری تماس به دلیل حضور در خارج از کشور لطفا از طریق واتساپ(004368120425725) ایمو(09131015785) تماس حاصل فرمایید.

دو خوابه / طبقه همکف

منهای 60 گرمایش بخاری ، کولر ابی کد ملک : 121 مشاور املاک اصفهان : 09130001141

سه خوابه / طبقه دوم

پارکینگ مشترک یک سالن بزرگ ، کف سرامیک ، کاغذ دیواری ، سه بر نور ، اشپزخانه معمولی گرمایش بخاری کد ملک : 11554/6 مشاور املاک اصفهان :...