خرید آپارتمان در اهواز

خیابان یوسفی نژاد دو خوابه / طبقه اول

کد ملک 292 8 واحدی پارکینگ مشاع

خیابان مهران دو خوابه

کد ملک 294 معمولی

خیابان خاقانی 4 دو خوابه

کد ملک 298 امکانات کامل پارکینگ مشاع

خیابان کمیل سه خوابه

کد ملک 299 فروش فوری دارای وام 15 میلیون دارای مستاجر با 55 میلیون رهن

خیابان میترا طبقه اول

کد ملک 288 پارکینگ مشاع

خیابان چقاخوری طبقه اول

بازسازی شده

خیابان مهران طبقه دوم

کد ملک ۶۰۰ امکانات کامل بازسازی شده

خیابان چقاخوری طبقه دوم

کد ملک ۴۱4 بازسازی شده

خیابان فاطمی دو خوابه / طبقه اول

کد ملک 295

خیابان مهران دو خوابه

کد ملک 296 امکانات کامل دارای وام 30 میلیون

خیابان مرجان دو خوابه / طبقه اول

کد ملک 301 فول امکانات

خیابان فروغ نبش زمزم سه خوابه

کد ملک 402 نوساز فول امکانات متری 4.200.000

خیابان مهران سه خوابه / طبقه سوم

کد ملک 403 فول متری 3 میلیون

خیابان بوعلی سه خوابه / طبقه پنجم

کد ملک 405

بلوار پاسداران طبقه دوم

کد ملک ۸۵ موقعیت اداری متری ۳ میلیون